Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekologické informace

Elektrody a sondy nemohou být po skončení životnosti likvidovány s domovním odpadem, ale musí být dány k recyklaci na sběrné místo (sběrný dvůr) do elektroodpadu - k elektrickým a elektronickým zařízením.

Běžné elektrody a sondy neobsahují toxické materiály a roztoky. Výjimečně mohou některé speciální elektrody a sondy obsahovat kyseliny, ethanol popř. organická rozpouštědla, např. pro měření a titrace v nevodných prostředích. V tomto případě je o tom zákazník informován a s výrobky je dodán odpovídající bezpečnostní list.